Op 2 april 2012 zal de behandeling in hoger beroep bij de Raad van State plaatsvinden van de juridische procedure die Louise van Luijck voert tegen de beslissing van de burgemeester van Den Haag om haar geen paspoort te verstrekken omdat zij geen vingerafdrukken afgeeft. (verzet van 22 maart 2012).

Sinds op 17 juni 2009 haar paspoort verliep kan Louise niet meer buiten Europa reizen. En sinds 29 oktober 2009 beschikt zij ook niet meer over een ID-bewijs. Daardoor kan ze niet meer voldoen aan nationale identificatie verplichtingen en niet meer als vrij burger door Europa reizen.
Sinds 21 januari 2010 procedeert zij tegen de overheid vanwege het feit dat zij geen geldig reisdocument/identiteitsbewijs kan krijgen louter omdat zij weigert daarvoor haar vingerafdrukken af te staan.


Na eerdere rechtszaken, waarin zij nog steeds niet in het gelijk werd gesteld dat de vingerafdrukeis indruist tegen haar fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, tekende zij op 2 mei 2011, hiertegen Hoger Beroep aan bij de Raad van State. Meer dan 11 maanden later zal dit hoger beroep worden behandeld bij het hoogste nationale rechtscollege voor bestuurszaken.


Mocht zij hier ook nul op rekest krijgen dan kan ze, 3 jaar na het verlopen van haar paspoort, eindelijk de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM wat in eerdere zaken al helder stelling nam tegen het grootschalig opslaan van biometrische gegevens als DNA en vingerafdrukken door overheden omdat het dit strijdig oordeelt met art. 8 van het Verdrag van de Rechten van de Mens.

Saillant detail bij de behandeling van het hoger beroep is dat dhr. Donner die tot voor kort als minister verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Paspoortwet, inmiddels vice voorzitter is van het hoogste rechtscollege wat nu over deze bestuursrechtszaak zal gaan oordelen.

Ook merken we op dat Donner op 27 april 2011 aan de Tweede Kamer toegaf dat de vingerafdrukken die burgers voor het verkrijgen van een paspoort/ID-kaart afstaan in 20- 25% van de gevallen niet overeenkomen met die van de betrokkenen, en dat er daarom gestopt zou worden met de opslag er van in de databases. Opslag heeft echter nog tot op de dag van vandaag plaats, zo vertelde een afgevaardigde van het ministerie de bestuursrechter op 25-1-2012 in Amsterdam. Sterker nog hij durfde op geen enkele manier toe te zeggen dat het verwijderen van eenmaal opgeslagen vingerafdrukken over een jaar technisch wel mogelijk zou zijn.

De Raad van State heeft besloten om drie verschillende hoger beroepszaken vs de paspoortwet gelijktijdig te behandelen. Namelijk: de zaak Willems vs burgemeester van Nuth, wegens niet verstrekken van een paspoort en de zaak Kooistra vs burgemeester van Skarsterlân, wegens niet verstrekken van een ID-kaart. Lees…https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/833.html

Vrijbit artikel 20-2-2011

VERWARRING OVER JUSTITIEEL GEBRUIK VAN COMBINATIE VINGERAFDRUKKEN  EN GEZICHTSSCAN VAN ONSCHULDIGE BURGERS.

 

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt.

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Paspoortwet-2009 

Vanaf 21 september 2009 werd de Paspoortwet-2009 van kracht. Sindsdien moeten alle Nederlanders die een paspoort of ID-kaart aanvragen, naast de aangepaste pasfoto , die sinds 26 augustus 2006 werd verplicht gesteld, ook 2 x 2 vingerafdrukken afgeven.

Dit artikel beschrijft waarom van biometrische  reisdocumenten werden ingevoerd. Waarom Nederlanders zonder reisdocument worden buitengesloten van deelname aan de maatschappij. Hoe het zit met de opslag van biometrische gegvens in de documenten en in de databank. Hoe de politieke besluitvorming heeft plaatsgehad. Waaruit de bezwaren bestaan van mensen die hun vingerafdrukken niet willen afgeven.  En welke gevaren de Paspoortwet oplevert voor de individuele mens en voor de samenleving als geheel.