louise_WinCEMijn naam is Louise. Sinds ruim twee jaar ben ik officieel ‘strafbaar’ volgens de Nederlandse Staat omdat ik sinds eind 2009 geen geldig identiteitsbewijs bezit.

Eerst nog iets over mijzelf. Ik ben 27 jaar oud en sinds vorig jaar fulltime moeder van prachtige dochter genaamd Ceder. Vóór deze grote wending heb ik een aantal jaren gereisd en gewoond in onder andere Uruguay, Guatemala, Rusland en India en hier veel geleerd over de verschillende culturen, traditionele manieren van leven, de talen en bijzondere gebruiken.

Een ding wat mij het meest is bijgebleven na het vele reizen: Vrijheid is het belangrijkste dat een mens kan bezitten. Met Vrijheid bedoel ik Vrijheid in de ruime zin van het woord, zoals onder andere: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid tot de mogelijkheid om je te bewegen, en de Vrijheid tot de mogelijkheid om te kiezen (er worden ons veel dingen door de Staat opgelegd zoals bijvoorbeeld zorgverzekeringen en identificatieplichten).

Vooral dit laatste punt is in dit verband belangrijk omdat ik daaraan niet kan voldoen vanwege mijn weigering om mijn vingerafdrukken af te geven om, samen met de scan van mijn pasfoto en persoonsregistratienummer(BSN), te laten opslaan in een digitaal overheidregister. Dat ik dit weiger heeft als reden dat ik vind dat ik als burger vrij behoor te zijn om te beslissen welke persoonlijke gegevens ik wel en niet 'openbaar'wil maken voor derden.

Het afgeven van mijn vingerafdrukken onder de huidige Paspoortwet vind ik onacceptabel omdat deze niet alleen worden verwerkt in het identiteitsdocument, maar ook worden opgeslagen in een (de)centrale database van de overheid, die toegankelijk is voor derden. veiligheids- en inlichtingendiensten kunnen er gebruik van maken. En de Paspoortwet bepaalt bovendien dat gemeentelijke databases, waar de gegevens nu nog in worden opgeslagen, tot één centrale database zullen worden omgezet, waarbij dit via een verzoek van de Officier van Justitie ook door politie-en justitiediensten als opsporingsregister gebruikt gaat worden.

Daar komt nog bij dat de opslag van alle persoonlijke gegevens waarover de overheid beschikt, bij elkaar in een database niet afdoende te beveiligen is tegen gebruik door onbevoegden. Dat geldt zowel voor de huidige gemeentelijke database als voor het nog aan te besteden centrale register. Zo kan de opslag van mijn gegevens mij grote schade berokkenen als die gegevens gemanipuleerd of gestolen worden. Dat gevaar wordt bovendien nog vergroot doordat de reisdocumentgegevens worden beheerd door een Frans commercieel bedrijf!

In mijn persoonlijke leven heeft het weigeren van de afgifte van vingerafdrukken verregaande gevolgen. Zo is het niet mogelijk om zonder geldig identiteitsbewijs een pasje te krijgen om in een ziekenhuis behandeld te kunnen worden. Bloed laten prikken bijvoorbeeld, zoals dat tijdens de zwangerschap noodzakelijk was, wordt dan lastig. het ziekenhuis mag mij enkel nog behandelen als ik in een levensbedreigende situatie verkeer. Ook is het doen van aangifte van diefstal bij de politie niet mogelijk zonder paspoort of ID-kaart. Toen onlangs mijn portemonnee verloren/gestolen was kon ik hiervan dus geen aangifte doen op het politiebureau! Ook is het verkrijgen van pasjes, zoals iets simpels als een bibliotheekpas, een verloren zaak zonder ID. Nieuw werk of een nieuw huis is al helemaal niet aan de orde als je je niet kunt legitimeren met en geldig ID-bewijs wat daar tegenwoordig voor is verplicht gesteld. Ik kan geen bankrekening openen, mag niet meedoen aan verkiezingen. En als klap op de vuurpijl mag je volgens de wet je pasgeboren kindje niet als staatsburger aangeven bij de Burgerlijke Stand omdat je daarvoor officieel een geldig identiteitsbewijs van zowel de vader als de moeder moet kunnen overhandigen.

Leven zonder ID is dus verre van gemakkelijk. Toch wil ik de strijd tegen deze bizarre staatsmaatregelen voortzetten.

louise logo