Onze overheid stopt heel veel energie (dus geld, tijd, aandacht...) in terreur-, fraude- en criminaliteitbestrijding. Ze gaan er dus vanuit dat er heel veel te bestrijden valt. Daarom verzamelen ze zoveel mogelijk (biometrische) gegevens van elke burger; elke burger is immers een potentiele crimineel, stel je voor dat...

Laten we het nu eens helemaal omdraaien: laten we er eens vanuit gaan dat iedereen het in zich heeft om aardig, sociaal en betrokken te zijn. Laten we daar eens onze energie in steken! Laten we onze buren niet met argwaan bespieden, maar met een glimlach groeten in het voorbij gaan. Vertrouwen in jezelf en je omgeving. Dit als voorbeeld voor onze overheid, die hier wel wat van kan leren.

Op 15 februari 2011 dient  bij de bestuursrechter mijn beroep tegen de burgemeester van Den Haag over mijn weigering vingerafdrukken af te staan voor het verkrijgen van een nieuw paspoort . Een principiele zaak om aandacht te vestigen op een nieuwe samenleving die gebaseerd is op vertrouwen en positivisme.

Draag jouw steentje bij aan deze samenleving vol vertrouwen en positivisme door hierin te geloven en naar te handelen...

Oproep mee te doen aan de meditatie van Vertrouwen en Positivisme:

15 februari om half 11 's ochtends begint de zitting op de rechtbank.

Ter ondersteuning van deze zaak zullen voorafgaande aan en tijdens de zitting bij de ingang van het Paleis van Justitie mensen mediteren om zo collectief een cirkel van vertrouwen en positivisme te creëren en goede vibraties de wereld in te sturen.

Wie mee wil doen aan deze groepsmeditatie is van harte welkom! Vanaf half tien kun je de cirkel versterken aan de Prins Clauslaan op nummer 60, achter het Centraal Station, om de hoek bij de Theresiastraat.

Je kunt natuurlijk ook gewoon komen en de zitting bijwonen op jouw eigen manier.