Op 15 februari 2011 sprak  tijdens de zitting over deze kwestie een van de rechters zich in elk geval al duidelijk uit over het feit dat de burgemeester een bezwaar tegen de beslissing op grond van de Paspoortwet dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen. Daarmee gaf de bestuursrechter dus al aan dat de burgemeester die dit weigerde, bij de beoordeling van mijn bezwaar in strijd handelde met de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ). Dat geeft moed op een goede afloop.

En aangezien in mijn aanvullend beroepsschrift en het pleidooi van Mr Hemelaar op overtuigende wijze is aangetoond dat de opslag van mijn biometrische gegevens (vingerafdrukken samen met de digitale gezichtsscan) evident strijdig is met hogere wetgeving en indruist tegen eerder uitspraken hierover van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, mag ik hopen dat het vonnis daar inhoudelijk ook uitspraak over doet. En dat er men name een helder oordeel komt over de bevoegdheden van inlichtingen-veiligheidsdiensten, politie en justitie om gebruik te mogen maken van de biometrische gegevens uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie.

Zodra ik alsnog een geldig identiteitsbewijs kan krijgen ben ik niet meer afhankelijk van goedwillende ambtenaren en ziekenhuis personeel die zich niet strikt aan de regels van de identificatieplichten houden. Dan loop ik niet langer het risico om op  grond van de ID-plichtwet een boete te krijgen, of zelfs gearresteerd te kunnen worden. En als ik dan eindelijk mijn paspoort krijg kan ik ook weer veilig naar het buitenland reizen.

Uiteraard hoop ik dat een gunstige uitspraak ook een extra impuls geeft aan de politiek om de opslag van biometrische gegevens voor hetverstrekken van paspoorten en Id-kaarten stop te zetten.

Maar mocht de uitspraak niet positief voor mijn zaak uitvallen, dan ga ik in beroep bij de Raad van State en desnoods procedeer ik door tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Meer weten over hoe het staat met de rechtszaken tegen de Paspoortwet? lees...