Door: Aaron Boudewijn   thumb_AaronB

De afgelopen dagen (sic 23-4-2010) heb ik van veel principiële weigeraars de volgende vraag gekregen: hoe moet ik het nu aanpakken bij de gemeente als ik een nieuw reisdocument moet aanvragen omdat het mijne bijna verlopen is? In dit artikel wil ik een aantal dingen duidelijk maken over het bestuursrecht en over de weg die je het beste kunt bewandelen als je voor de bestuursrechtelijke aanpak kiest.

Besluit

Voordat je bij de gemeente in bezwaar kunt gaan, omdat ze je paspoortaanvraag niet in behandeling willen nemen omdat je weigert je vingerafdrukken af te staan, heb je een schriftelijk besluit nodig. Dit besluit dien je schriftelijk te adresseren aan de burgemeester van je gemeente. Hierin moet je stellen dat je het er niet mee eens bent dat je paspoortaanvraag niet in behandeling is genomen en dat je hiertegen bezwaar zou willen aantekenen. Je moet de burgemeester dan verzoeken een besluit af te geven waarin hij op schrift stellen dat de gemeente je paspoortaanvraag niet in behandeling wil nemen. Zodra hij dit besluit verzonden hebben, kun je in bezwaar gaan.

 

Bezwaar 

Duur: max. 12 weken.

Kosten: Gratis

Advocaatkosten: De sky is the limit of een eigen bijdrage wanneer je gebruik kan maken van gefinancierde rechtsbijstand. Sommige rechtsbijstandsverzekeringen nemen dit soort zaken in behandeling. Lees de polisvoorwaarden!

Advocaat verplicht: Nee.

Meestal zal je zes weken de tijd hebben om in bezwaar te gaan tegen het besluit van de gemeente. LET OP!! De gemeente mag hiervan afwijken, dus lees de brief zorgvuldig. In het bezwaar moet je een aantal dingen kenbaar maken:

  • Je NAW-gegevens (naam, adres woonplaats);
  • Tegen welk besluit je in bezwaar gaat (kopie toevoegen + kenmerk en verzenddatum vermelden);
  • De redenen waarom je het niet met het bezwaarschrift eens bent.

Het grote gevaar van het bestuursrecht is wel dat het een fuikwerking heeft. Deze fuikwerking houdt in, dat zodra je eenmaal je bezwaarschrift hebt geschreven, de motivering niet meer veranderd mag worden. Een voorbeeld: Je zegt dat je alleen maar tegen de opslag van je vingerafdruk in een centrale database bent. Je kunt vervolgens niet meer later in je beroepsschrift aan de rechtbank stellen dat je tegen de opslag van je vingerafdrukken en gelaatsscan bent in zowel de decentrale database als in de chip in het paspoort. Allereerst zal de gelaatsscan niet behandeld worden, omdat je dat niet aan je bezwaarschrift hebt toegevoegd en daarnaast kun je je ook niet meer beroepen op het feit dat je tegen de opslag van biometrische gegevens op het paspoort bent. Dit had je dan tenslotte al in je bezwaarschrift moeten vermelden.

In deze periode kan je uitgenodigd worden door de Gemeente om naar een hoorzitting te komen. Deze hoorzitting is niet verplicht en je kan hiervan afzien. Mocht je op de hoorzitting komen, dan is het buitengewoon handig om een pleitnota te schrijven. Een pleitnota is eigenlijk het op schrift stellen van wat je gaat vertellen aan de ambtenaar van de gemeente. Ze zullen een gespreksverslag opstellen, maar de notulist zal het nooit zo scherp op kunnen schrijven als jij kunt verwoorden. Geef dus een kopie van je pleitnota aan de ambtenaar en de notulist.

De gehele procedure bij de gemeente kan zes weken gaan duren. De gemeente heeft echter wel de mogelijkheid om de zaak éénmaal met zes weken uit te stellen. Over het bezwaarschrift wil ik nog één ding meegeven: neem geen standaard bezwaarschrift over. Volgens de wet mag je geen standaard bezwaarschriften gebruiken. Je kunt het uiteraard als voorbeeld gebruiken, maar schrijf het wel in eigen woorden op!

 

Beroep

Duur: max 2 jaar.

Kosten: Griffierechten: €151,00

Advocaatkosten: De sky is the limit of een eigen bijdrage wanneer je gebruik kan maken van gefinancierde rechtsbijstand. Sommige rechtsbijstandsverzekeringen nemen dit soort zaken in behandeling. Lees de polisvoorwaarden!

Advocaat verplicht: Nee.

Beslist de gemeente dat je Europese Identiteitskaart-/Paspoortaanvraag terecht niet in behandeling is genomen, dan kun je binnen zes weken in beroep bij de rechtbank. Deze heeft twee jaar de tijd om over je beroepsschrift te oordelen. Ook hier heb je weer te maken met de fuikwerking. Hier is het eigenlijk nog erger, omdat hier je redenen waarom je in bezwaar ging definitief zijn. De rechtbank wordt ook wel een feitenrechter genoemd, omdat de rechtbank toetst aan de hand van de gronden/feiten die je hebt geschreven in je beroepsschrift of je gelijk hebt of niet. Aan de hand van de feiten die je aandraagt zal er dus een beslissing komen.

Geeft de rechter je gelijk, dan zal hij de beslissing op bezwaar van de gemeente vernietigen en de gemeente de opdracht geven om een nieuw besluit te nemen. Geeft de rechter je ongelijk, dan zal de rechter het omstreden besluit bekrachtigen. De vraag is wat je dan verder nog kunt doen.

 

Hoger Beroep

Duur: max 3 jaar.

Kosten: Griffierechten: €224,00

Advocaatkosten: De sky is the limit of een eigen bijdrage wanneer je gebruik kan maken van gefinancierde rechtsbijstand. Sommige rechtsbijstandsverzekeringen nemen dit soort zaken in behandeling. Lees de polisvoorwaarden!

Advocaat verplicht: Nee.

Jij, of de gemeente uiteraard, kan in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is geen feitenrechter zoals de rechtbank, maar deze rechters kijken enkel naar de procedurele kant. Dit houdt in dat de afdeling bestuursrechtspraak kijkt of de rechtbank op de juiste manier getoetst heeft aan de hand van alle feiten die zijn aangeleverd. Hier geldt hetzelfde als de rechtbank. Ze kunnen het omstreden besluit bekrachtigen of vernietigen en terugsturen naar de gemeente.

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Als laatste redmiddel kun je nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit kan dan ook weer kijken of de beslissing en de uitspraken van de rechters in strijd is met eerdere uitspraken van het Hof of dat het in strijd is met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zodra dit hof een uitspraak in je voordeel doet, dan geldt dit meteen voor de hele Nederlandse staat en zal er een oplossing moeten komen. Daarnaast is het zo dat wanneer andere landen hetzelfde principe hebben, deze uitspraak ook op hen van toepassing kan zijn. Mocht je hier ongelijk krijgen, dan zul je je erbij neer moeten leggen.

Geschreven ter gelegenheid van het Congres dat Groen Links jongerenorganisatie Dwars op 23-4-2010 samen met leden van de Eerste Kamer organiseerden in het gebouw van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

aaronineerstekamer