Uitspraak bestuursrechtbank 23-3-2011: bezwaar tegen huidige opslag in de-centrale reisdocumentatie ongegrond  verklaard .

Op 23 maart werd vonnis gewezen in de beroepszaak  tegen de beslissing van de burgemeester van Den Haag om geen paspoort te verstrekken wegens het weigeren om vingerafdrukken af te geven voor opslag in de decentrale reisdocumentenadministratie.

De uitspraak is gebaseerd op de uitzonderlijke redenering dat iemand geen beroep kan aantekenen tegen de eis van opslag en het gebruik van biometrische kenmerken, zoals dat gebeurd vanaf het moment dat men zijn vingerafdrukken afgeeft. En pas tegen de opslag zou kunnen protesteren wanneer dit in de toekomst in een centrale  database zou gaan plaatsvinden. 

Mr. Hemelaar gaf 23 maart een voorlopig schriftelijk commentaar op de uitspraak.

En kondigde aan dat Van Luijk gaat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak bij de Raad van State en ze, als dat nodig blijkt, zal doorprocederen tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Voor meer commentaar zie persberichten van Vrijbit , Privacy First Kom maar terug als het te laat is', en reportage  Vara's Ombudsman van 25 maart.