Eind 2010 verschenen dusdanig vernietigende rapporten en berichten in media over de Paspoortwet en de manco’s en gevaren van biometrische identificatiemethoden, dat de intentie van de Paspoortwet om één centrale 24-uurs/on-line bevraagbare overheidsdatabank aan te leggen, onofficieel wel van de baan lijken te zijn. Al weet minister Donner- die momenteel weer als minister verantwoordelijk is voor dit dossier- met succes de Tweede Kamer al weken aan het lijntje te houden met de mededeling dat hij enige maanden nodig denkt te hebben om zich hierover te beraden.

Dat de nieuwe Britse regering woord heeft gehouden en koningin Elisabeth op 22 december een wet ondertekende waarmee per 21 januari 2011 het hele ID-card registratiesysteem zal worden vernietigd, maakt de invoering van een centrale database in Nederland haast onvoorstelbaar. Maar daarmee is het principe nog niet van de baan dat ook de de-centrale opslag van lichaamseigen kenmerken (vingerafdrukken + gelaatsscan) door de overheid, ter verkrijging van een paspoort/ID-kaart een onacceptabele inbreuk maakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Deze eis uit de Paspoortwet acht ik onrechtmatig, strijdig met o.a. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en vecht ik aan via een bestuursrechterlijke procedure.

Op 15 februari zal dan toch eindelijk mijn zaak behandeld worden door de bestuursrechtbank in Den Haag. De zitting staat gepland om 10.30 uur. Locatie: rechtbank Prins Clauslaan 60 Den Haag ( 5 min loopafstand van CS) De zitting is openbaar en kan ook bijgewoond worden door mensen die niet over geldige identiteitspapieren beschikken.

Opmerkelijk is bij voorbaat dat de burgemeester, die weigerde mijn bezwaar te toetsen aan het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens, zich laat vertegenwoordigen door een advocaat die de bestuursrechter verzoekt om mijn beroep op een oordeel van de onafhankelijke rechterlijke macht als ongegrond te verklaren. Dit terwijl diezelfde gemachtigde, als landsadvocaat in de civiele rechtzaak tegen de Paspoortwet ervoor pleitte om civiele aanklachten niet-ontvankelijk te verklaren ‘omdat de gang naar de bestuursrechter de geëigende rechtsgang zou vormen’.

Bronnen:

24 september Amerikaans Onderzoek - Automated biometric recognition Technologies ‘inherently    fallible’better science base needed.

29 oktober rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos’ .

25 november berichtten ECP-EPN,Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en CentERdata dat 19 % van de Nederlanders tegen het gebruik van vingerafdrukken op paspoorten/ID-kaarten is en dat het gebruik van BSN beperkt zou moet blijven tot de overheid.( wat onuitvoerbaar is omdat het BSN op het paspoort staat en paspoorten vaak worden gekopieerd of digitaal wordt opgeslagen, zodat de relatie tussen persoonsgegevens steeds vaker gelegd kan worden, ook door andere partijen dan de overheid.

26 november publicatie WRR rapport Max Snijder 'Het biometrische paspoort in NL: crash of zachte landing'

27 oktober VPRO ‘wat nou privacy’ met oa eenvoudige kraak en manipulatie paspoort

20 november VARA Spijkers met Koppen met Jacob Kohnstamm en Max Snijder

26 november VARA Uitgesproken

25 november Trouw . privacy geen gepasseerd station’’

28 november Sargasso De Paspoortwet: handen af van mijn lichaam!

28 november artikel Vrijbit Hoe staat het eind november 2010 met verzet tegen de Paspoortwet?

29 november zitting Civiele rechtzaak Stichting Privacy First en 21 mede-eisers Pleitnota

29 november Volkskrant ‘ministerie weet te weinig van techniek paspoort’

30 november tv uitzending Eenvandaag biometrisch paspoort

22 december Home Office Identity& Passport Service ‘Cancellation of identity cards’ Identitiy card validity countdorwn clock

22 december No2id Scrapping ID cards is a momentous step

26 december persbericht Vrijbit ID-card+biometrische database UK RIP