Uitspraak bestuursrechtbank 23-3-2011: bezwaar tegen huidige opslag in de-centrale reisdocumentatie ongegrond  verklaard .

Op 23 maart werd vonnis gewezen in de beroepszaak  tegen de beslissing van de burgemeester van Den Haag om geen paspoort te verstrekken wegens het weigeren om vingerafdrukken af te geven voor opslag in de decentrale reisdocumentenadministratie.

De uitspraak is gebaseerd op de uitzonderlijke redenering dat iemand geen beroep kan aantekenen tegen de eis van opslag en het gebruik van biometrische kenmerken, zoals dat gebeurd vanaf het moment dat men zijn vingerafdrukken afgeeft. En pas tegen de opslag zou kunnen protesteren wanneer dit in de toekomst in een centrale  database zou gaan plaatsvinden. 

Mr. Hemelaar gaf 23 maart een voorlopig schriftelijk commentaar op de uitspraak.

En kondigde aan dat Van Luijk gaat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak bij de Raad van State en ze, als dat nodig blijkt, zal doorprocederen tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Voor meer commentaar zie persberichten van Vrijbit , Privacy First Kom maar terug als het te laat is', en reportage  Vara's Ombudsman van 25 maart.

23 maart 2011 een gedenkwaardige dag voor de strijd tegen de  Paspoortwet.

Morgen om 9.15 uur zal de uitspraak in mijn beroepszaak bekend worden gemaakt. Dan zal blijken of de bestuursrechtbank mij in het gelijk stelt dat de burgemeester van Den Haag mij geen geldig identiteitsbewijs had mogen weigeren te verstrekken, omdat ik mijn  vingerafdrukken niet wil afgeven voor opslag in een digitaal overheidsregister.

Toelichting: Aanvullend beroepschrift

Op 27 juli 2010 is er beroep ingesteld tegen de afwijzende beschikking op bezwaar met betrekking tot de weigering van de Burgemeester van Den Haag om een pas-poort te verstrekken. De Burgemeester gaf geen paspoort af, omdat Louise van Dijk haar vingerafdrukken niet wilde afstaan.

In het inleidend beroepschrift zijn drie hoofdlijnen van de bezwaren van Louise neergezet. Die gronden zijn het aanvullend beroepschrift uitgebreid en dieper uit-gewerkt. In het aanvullend beroepschrift wordt ook ingegaan op het verweerschrift dat namens de Burgemeester is ingediend door mr. C.M. Bitter van het kantoor van de Landsadvocaat.

Samengevat komen de volgende argumenten aan bod:

 

Impressie van de zitting bestuursrechtbank Den Haag beroep Louise van Luijk vs burgemeester Den Haag d.d.15 februari 2011 van diverse aanwezigen van de vereniging Vrijbit

Onder het wakend oog van de NOS camera en een flink aantal belangstellenden werd dan eindelijk de eerste bodemprocedure tegen de Paspoortwet bij de bestuursrechtbank behandeld.

Persbericht  Stand van zaken met de strijd tegen de paspoortwet en oproep rechtbank Den Haag 15 februari 10.30 uur  

 

Een nieuw jaar is begonnen en ik kan nog steeds niet beschikken over een geldig paspoort. Toch lijkt er nu enig schot te komen in de rare situatie dat ik wegens allerlei nationale verplichtingen over een geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet kunnen beschikken terwijl de Nederlandse overheid mij dit tegelijkertijd weigert te verstrekken.