Op 2 april 2012 zal de behandeling in hoger beroep bij de Raad van State plaatsvinden van de juridische procedure die Louise van Luijck voert tegen de beslissing van de burgemeester van Den Haag om haar geen paspoort te verstrekken omdat zij geen vingerafdrukken afgeeft. (verzet van 22 maart 2012).

Sinds op 17 juni 2009 haar paspoort verliep kan Louise niet meer buiten Europa reizen. En sinds 29 oktober 2009 beschikt zij ook niet meer over een ID-bewijs. Daardoor kan ze niet meer voldoen aan nationale identificatie verplichtingen en niet meer als vrij burger door Europa reizen.
Sinds 21 januari 2010 procedeert zij tegen de overheid vanwege het feit dat zij geen geldig reisdocument/identiteitsbewijs kan krijgen louter omdat zij weigert daarvoor haar vingerafdrukken af te staan.


Na eerdere rechtszaken, waarin zij nog steeds niet in het gelijk werd gesteld dat de vingerafdrukeis indruist tegen haar fundamentele rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, tekende zij op 2 mei 2011, hiertegen Hoger Beroep aan bij de Raad van State. Meer dan 11 maanden later zal dit hoger beroep worden behandeld bij het hoogste nationale rechtscollege voor bestuurszaken.


Mocht zij hier ook nul op rekest krijgen dan kan ze, 3 jaar na het verlopen van haar paspoort, eindelijk de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM wat in eerdere zaken al helder stelling nam tegen het grootschalig opslaan van biometrische gegevens als DNA en vingerafdrukken door overheden omdat het dit strijdig oordeelt met art. 8 van het Verdrag van de Rechten van de Mens.

Saillant detail bij de behandeling van het hoger beroep is dat dhr. Donner die tot voor kort als minister verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Paspoortwet, inmiddels vice voorzitter is van het hoogste rechtscollege wat nu over deze bestuursrechtszaak zal gaan oordelen.

Ook merken we op dat Donner op 27 april 2011 aan de Tweede Kamer toegaf dat de vingerafdrukken die burgers voor het verkrijgen van een paspoort/ID-kaart afstaan in 20- 25% van de gevallen niet overeenkomen met die van de betrokkenen, en dat er daarom gestopt zou worden met de opslag er van in de databases. Opslag heeft echter nog tot op de dag van vandaag plaats, zo vertelde een afgevaardigde van het ministerie de bestuursrechter op 25-1-2012 in Amsterdam. Sterker nog hij durfde op geen enkele manier toe te zeggen dat het verwijderen van eenmaal opgeslagen vingerafdrukken over een jaar technisch wel mogelijk zou zijn.

De Raad van State heeft besloten om drie verschillende hoger beroepszaken vs de paspoortwet gelijktijdig te behandelen. Namelijk: de zaak Willems vs burgemeester van Nuth, wegens niet verstrekken van een paspoort en de zaak Kooistra vs burgemeester van Skarsterlân, wegens niet verstrekken van een ID-kaart. Lees…https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/833.html